Home

O mnie

AddThis Social Bookmark Button

 

dr inż. Andrzej Węgrzyn,

Posiada tytuł Microsoft Certified Professional (70-282).  więcej...

Akredytowany ekspert PARP.

Ekspert Zewnętrzny Narodowego (certyfikat ) Programu Foresight Polska 2020.

Główny ekspert zrealizował blisko 30 projektów z zakresu formułowania strategii. więcej ...

Publikacje naukowe:

 1. "Tworzenie czasowego modelu logistycznego metodą Time-Driven Activity-Based-Costing (TDABC) dla organizacji ochrony zdrowia z zastosowaniem Crystal Xcelsius Business Object"  [w]; Logistyka - wspólczesne wyzwania nr 2 pod redakcją Jacka Szołtyska i Beaty Detyny, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im Angelusa Silesiusa., Wałbrzych 2011, s. 99-110
 2. "Metody dekompozycji zmian zysku przy użyciu MS Office 2007" wspólautor [w]; Controlling i rachunkowość zarządcza nr 7, Wydawnictwo INFOR Training Sp. z o.o., Warszawa lipiec 2008, s. 43-47
 3. "Technologia mappingu jako wsparcie nauczyciela w przekazie wiedzy”.  (współautor). [w]: „Uczelnia oparta na wiedzy. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Materiały z ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej 23 czerwca 2005 roku w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, pod redakcją Tomasza Gołębiowskiego, Marcina Dąbrowskiego i Beaty Mierzejewskiej,  Warszawa wrzesień 2005, s. 239-252
 4. "Sieć technologiczna Gminnych Centrów Informacji” [w]: Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Tom II, Praca zbiorowa pod redakcją Mieczysława Morawskiego, Prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, seria: Zarządzanie i Marketing,Wydawnictwo WWSZiP, Wałbrzych 2003, s. 138-146.
 5. "Analiza porównawcza struktury dokumentów strategii rozwoju ekonomicznego Kentu (Wielka Brytania) oraz strategii rozwoju Dolnego Śląska” (współautor). [w]: Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, Redaktorzy Naukowi: Jan Rymarczyk, Marcin Sutkowski, Prace naukowe nr 867 Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu,Wrocław 2000. s. 315-323.
 6. "Diagnoza kadry kierowniczej Dolnośląskiej Grupy Producentów Mleka SA w Wałbrzychu" , Wałbrzych 2001
 7. "Postrzeganie polityków polskich przez mieszkańców Wałbrzycha", Wałbrzych 2001

Referaty i prezentacje :

 1. Rozwój szkolnictwa wyższego w powiecie wałbrzyskim - stan aktualny i perspektywy
  na lata 2014 - 2020 - więcej ...
 2. Konspekt referatu dot. Strategii PWSZ na Senat (25.04.2012r.) – dr Andrzej Węgrzyn więcej
 3. Organizacja procesu dydaktycznego oraz zarządzanie wiedzą w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu im. Oskara Langego, Wrocław, 23.06.2005r.
 4. Konferencja SAS Institute, SAS Business Solution, Warszawa, 17 marca 2004r.
 5. Konferencja Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Zarządzanie wiedzą i informacją w społeczeństwie sieciowym, Jugowice-Wałbrzych, 15-16 grudzień 2003r.
 6. Konferencja Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki polskiej. Handel międzynarodowy i inwestycje zagraniczne, Wrocław 22-23 maj 2000r.

Prace dyplomowe:

 1. Praca doktorska: Metody formułowania strategii rozwoju gmin w Polsce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu, 2004, http://nauka.opi.org.pl/
 2. Praca magisterska: Elita rządząca w Polsce w latach 1948-1980, Uniwersytet Wrocławski, 1986;
 3. Praca magisterska: Zastosowanie metody gradientowej do rozwiązywania zadań lokalizacji, Politechnika Wrocławska, 1982;


Pogoda Warszawa
Statystyki
Odsłon : 116673
Kto jest on-line?
Naszą witrynę przegląda teraz 1 gość 
Umieszczenie na FB
Udostępnij na facebooku
Rekomenduj
AddThis Social Bookmark Button